Mae'r llyfryn hwn yn cynnig arweiniad ymarferol am yr hyn all staff ac arweinwyr hŷn mewn ysgolion wneud er mwyn cefnogi llesiant eu cydweithwyr.

Mae dysgu yn swydd anodd. Gall fod yn werth chweil ond gall flino rhywun yn gorfforol ac emosiynol hefyd. Os ydyn ni eisiau i'n staff wneud yr hyn sy'n ddisgwyliedig ganddynt rhaid i ni sicrhau'n bod digon o adnoddau er mwyn cynnal eu hiechyd meddwl a'u llesiant.

Datblygwyd y llyfryn hwn gyda'n harbenigwyr iechyd meddwl, ac yn anelu i roi arweiniad syml ac enghreifftiau ymarferol i staff yr ysgol a'r Tîm Arweiniol Hŷn o arfer da mewn ysgolion eraill wrth roi strategaeth llesiant mewn lle. Mae'n rhoi sylw i faterion fel: "Beth all effeithio ar neu gefnogi llesiant staff? Pa fath o beth yw Goruchwylio mewn ysgolion? a Sut all arweinwyr hŷn flaenoriaethu llesiant?

Lawrlwythwch lyfryn Cynnal Lles Staff mewn Ysgolion.

Cysylltwch â schoolsinmind@annafreud.org i archebu copïau caled ar gyfer eich hysgol neu'ch awdurdod lleol.

How will you use this resource?

Do you have any suggestions for future resources?

Close

The Centre is taking action to reduce the spread of the coronavirus. Our physical sites are now closed but we are still at work, with all staff working remotely. Find out more about our support for children, young people, their families, and schools and colleges and our training and services.

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set optional analytics to help us improve it. We won’t set optional cookies unless you enable them. Using this tool will set a cookie on your device to remember your preferences.

For more detailed information about the cookies we use, see our Cookies page


Necessary cookies

Necessary cookies enable core functionality such as security, network management, and accessibility. You may disable these by changing your browser settings, but this may affect how the website functions.


Analytics cookies

We’d like to set non-essential cookies, such as Google Analytics, to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone. For more information on how these cookies work, please see our Cookies page. If you are 16 or under, please ask a parent or carer for consent before accepting.