Donate

Anelir yr animeiddiad 'Mae gan bawb iechyd meddwl' a’r pecyn cymorth cysylltiedig at ddisgyblion uwchradd Cyfnod Allweddol 3 (Blynyddoedd 7-9). Fe'u datblygwyd mewn cydweithrediad â phobl ifanc, athrawon ac arbenigwyr iechyd meddwl, ac fe’u haddaswyd i’r Gymraeg gan meddwl.org. Nod yr animeiddiad yw sicrhau fod gan pobl ifanc o'r oedran yma:

  • Iaith gyson a hygyrch er mwyn trafod iechyd meddwl
  • Ddealltwriaeth well o hunanofal iechyd meddwl
  • Wybodaeth am bwy i ofyn am gefnogaeth pan fo’i angen

Animeiddiad - Mae gan bawb iechyd meddwl     Fideo tu ôl i'r llenni (Saesneg yn unig)

    

Mae'r Pecyn Cymorth ar gyfer staff ysgol sydd i'w ddefnyddio ochr yn ochr â'r animeiddiad uchod yn cynnwys:

Lawrlwythwch y Pecyn Cymorth llawn

Lawrlwythwch 'Cefnogi Iechyd Meddwl a Lles mewn Ysgolion Uwchradd' ar gyfer staff ysgolion. 

Lawrlwythwch 'Siarad am Iechyd Meddwl gyda Phobl Ifanc yn yr Ysgol Uwchradd’ i rieni/gofalwyr. 

Ydych chi wedi defnyddio'r animeiddiad a/neu’r adnoddau? Hoffem glywed eich barn. E-bostiwch post@meddwl.org (meddwl.org) a rhowch wybod i ni beth rydych chi'n ei feddwl! Byddwn yn anfon unrhyw sylwadau ymlaen at Ganolfan Anna Freud.

How will you use this resource?

Do you have any suggestions for future resources? if you have a question please email schoolsinmind@annafreud.org

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set optional analytics to help us improve it. We won’t set optional cookies unless you enable them. Using this tool will set a cookie on your device to remember your preferences.

For more detailed information about the cookies we use, see our Cookies page


Necessary cookies

Necessary cookies enable core functionality such as security, network management, and accessibility. You may disable these by changing your browser settings, but this may affect how the website functions.


Analytics cookies

We’d like to set non-essential cookies, such as Google Analytics, to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone. For more information on how these cookies work, please see our Cookies page. If you are 16 or under, please ask a parent or carer for consent before accepting.