Cookie Notice

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. For more information, including detail on what cookies we use and how to disable non-essential ones, please read our cookies policy. By accessing this site you are confirming acceptance of the use of these cookies. Accept or Learn more.

Mae gan bawb Iechyd Meddwl: Animeiddiad a Phecyn Cymorth i Athrawon

Anelir yr animeiddiad 'Mae gan bawb iechyd meddwl' a’r pecyn cymorth cysylltiedig at ddisgyblion uwchradd Cyfnod Allweddol 3 (Blynyddoedd 7-9). Fe'u datblygwyd mewn cydweithrediad â phobl ifanc, athrawon ac arbenigwyr iechyd meddwl, ac fe’u haddaswyd i’r Gymraeg gan meddwl.org. Nod yr animeiddiad yw sicrhau fod gan pobl ifanc o'r oedran yma:

  • Iaith gyson a hygyrch er mwyn trafod iechyd meddwl
  • Ddealltwriaeth well o hunanofal iechyd meddwl
  • Wybodaeth am bwy i ofyn am gefnogaeth pan fo’i angen

Animeiddiad - Mae gan bawb iechyd meddwl          Fideo tu ôl i'r llenni (Saesneg yn unig)

                

Mae'r Pecyn Cymorth ar gyfer staff ysgol sydd i'w ddefnyddio ochr yn ochr â'r animeiddiad uchod yn cynnwys:

Lawrlwythwch y Pecyn Cymorth llawn 

Lawrlwythwch 'Cefnogi Iechyd Meddwl a Lles mewn Ysgolion Uwchradd' ar gyfer staff ysgolion. 

Lawrlwythwch 'Siarad am Iechyd Meddwl gyda Phobl Ifanc yn yr Ysgol Uwchradd’ i rieni/gofalwyr. 

Ydych chi wedi defnyddio'r animeiddiad a/neu’r adnoddau? Hoffem glywed eich barn. E-bostiwch post@meddwl.org (meddwl.org) a rhowch wybod i ni beth rydych chi'n ei feddwl! Byddwn yn anfon unrhyw sylwadau ymlaen at Ganolfan Anna Freud.