Skip to content

MBT Spain (SETBM)

Contact details of MBT Spain (SETBM).

Sociedad Española de Terapia Basada en la Mentalizacion (SETBM)

Contact: Pedro Sanz

Email: contacto@mentalizacion.org

Webpage: www.mentalizacion.org