Skip to content

We all have mental health

An animation and accompanying teacher toolkit aimed at Key Stage 3 secondary school pupils (Years 7-9).

This animation and accompanying teacher toolkit is aimed at Key Stage 3 secondary school pupils (Years 7-9). They were developed in collaboration with young people, teachers and mental health experts. The animation aims to give young people of this age:

  • consistent and accessible language to talk about mental health;

  • a better understanding of mental health self-care;

  • to know who to ask for support when it is needed.

We all have mental health animation

Watch the We all have mental health animation video.

We All Have Mental Health - Behind the scenes video

Watch the We All Have Mental Health - Behind the scenes video

The Teacher Toolkit for school staff to use alongside the above animation includes:

Download the full Teacher Toolkit 

Hard copies of the toolkit also include our Supporting Mental Health and Wellbeing in Secondary Schools booklet for school staff and Talking Mental Health with Young People at Secondary School leaflet for parents/carers.

Mae gan bawb iechyd meddwl 

Anelir yr animeiddiad 'Mae gan bawb iechyd meddwl' a’r pecyn cymorth cysylltiedig at ddisgyblion uwchradd Cyfnod Allweddol 3 (Blynyddoedd 7-9). Fe'u datblygwyd mewn cydweithrediad â phobl ifanc, athrawon ac arbenigwyr iechyd meddwl, ac fe’u haddaswyd i’r Gymraeg gan meddwl.org. Nod yr animeiddiad yw sicrhau fod gan pobl ifanc o'r oedran yma:

  • Iaith gyson a hygyrch er mwyn trafod iechyd meddwl

  • Ddealltwriaeth well o hunanofal iechyd meddwl

  • Wybodaeth am bwy i ofyn am gefnogaeth pan fo’i angen

Animeiddiad - Mae gan bawb iechyd meddwl

Gwylio Animeiddiad - Mae gan bawb iechyd meddwl

Fideo tu ôl i'r llenni (Saesneg yn unig)

Gwylio Fideo tu ôl i'r llenni (Saesneg yn unig)

Mae'r Pecyn Cymorth ar gyfer staff ysgol sydd i'w ddefnyddio ochr yn ochr â'r animeiddiad uchod yn cynnwys:

Lawrlwythwch y 

Lawrlwythwch 'Cefnogi Iechyd Meddwl a Lles mewn Ysgolion Uwchradd' ar gyfer staff ysgolion. 

Lawrlwythwch 'Siarad am Iechyd Meddwl gyda Phobl Ifanc yn yr Ysgol Uwchradd’ i rieni/gofalwyr. 

Ydych chi wedi defnyddio'r animeiddiad a/neu’r adnoddau? Hoffem glywed eich barn. E-bostiwch post@meddwl.org (meddwl.org) a rhowch wybod i ni beth rydych chi'n ei feddwl! Byddwn yn anfon unrhyw sylwadau ymlaen at Ganolfan Anna Freud.